2017-07-10
2017-06-26
2017-06-16
2017-06-10
2017-06-09
2017-06-08
2017-06-07

Голямата зала на театъра е с 601 места. Оборудвана е с въртящ се кръг, което предполага успешната реализация на мащабни и тежки по отношение на сценографията постановки.

Спонсори