2017-09-13

Камерна зала "Слави Шкаров" е със 161 места. Сценичното пространство позволява реализацията на камерни постановки с умерени мащаби на сценографските решения.

Спонсори