2017-07-10
2017-06-26
2017-06-16
2017-06-10
2017-06-09
2017-06-08
2017-06-07

Камерна зала "Слави Шкаров" е със 161 места. Сценичното пространство позволява реализацията на камерни постановки с умерени мащаби на сценографските решения.

Спонсори