2017-09-13

ЕВРОПЕЙСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА РУСЕ 12 - 14 ЮНИ 2012

От 1996 г. в Русе на всеки две години се провеждаше Международен театрален фестивал, в който се включваха основно театри от държавите по поречието на река Дунав и Балканите – България, Сърбия, Румъния, Турция. Първоначално той се наричаше "Дунав-европейска река, Дунав – река на Балканите", а по- късно от 2002г. – „Театрален пристан на голямата река".

Времето в което живеем, промяната в отношението на България към европейските културни ценности, динамиката в процесите на културната интеграция налагат промяна и в профила на един театрален фестивал. Затова ръководството на Русенския театър реши да направи промени в начина и формата на провеждането на традиционния Международен театрален фестивал „Театрален пристан на голямата река", който е изчерпал своите функции и по този начин коренно да смени статута и наименованието му.

От 12 до 14 юни бе организирана ЕВРОПЕЙСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА – РУСЕ, 2012. Това бе творческа театрална среща на сцената на Русенския драматичен театър и тя целеше да срещне и обедини усилията и търсенията на театралните творци от България, Румъния и Германия в стремежа им за постигане на европейскки ценности в изкуството. Тя бе вид работна, защото на базата на показаните спектакли бе проведен разговор по важни професионални въпроси на взаимодействието между трите култури в областта на театъра. Тази среща беше своеобразно въведение към един по-широк ежегоден форум в бъдеще, който да обединява творческите усилия на театралните творци и от други страни на Балканите и Европа, обитаващи поречието на река Дунав.

ЕВРОПЕЙСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА – РУСЕ 12-14 ЮНИ 2012

се проведе в унисон с желанието на Русенския театър да постави своята дейност в контекста на европейската интеграция на изкуството и в усилията на града да кандидатства за европейска столица на културата през 2019г.

Спонсори